Vodič je zamišljen kao pomoć poduzetnicima koji žele obogatiti svoje znanje o digitalnom svijetu te tako unaprijediti svoje poslovanje.

Bez digitalne pismenosti današnje poslovanje postaje nezamislivo i neodrživo. Dinamične promjene u digitalnome svijetu zahtijevaju kontinuirano usvajanje novih digitalnih znanja te njihovu primjenu. Zagrebačka banka objavila je Digitalni vodič za poduzetnike kako bi ohrabrila svoje klijente da se educiraju, prate tehnološke trendove, a onda naučeno i primjene u svom svakodnevnom poslovanju. Riječ je o praktičnom i interaktivnom vodiču koji sadrži sve što je potrebno digitalnom početniku ili naprednom korisniku.

“Početnici mogu naučiti sve od postavljanja profila na društvenim mrežama, izrade web stranice i oglašavanja na Googleu do korištenja Zabinih internetskih usluga kao što su e-zaba, m-zaba i e-poslovnica. Poduzetnicima koji su već savladali početne korake, vodič pak može pomoći da steknu ili poboljšaju znanje o digitalnoj strategiji, digitalnom identitetu, važnosti sadržaja, e-commercu ili digitalnom oglašavanju”, objasnila je Zagorka Mintas, direktorica strategije i razvoja poslovanja za poduzetnike.

Zabin digitalni vodič nije samo knjiga sa savjetima prenesena na digitalni ekran – on je interaktivna online platforma, a svi sadržaji u njemu su brzo i lako dostupni pomoću izbornika, dok se razni nepoznati pojmovi mogu pronaći u Rječniku. Samo jednim klikom korisniku se otvara tema koja ga interesira, a sadržaj je pisan vrlo jednostavnim, razumljivim jezikom. U konačnici, zahvaljujući digitalnom vodiču, klijenti će dobiti korisnu bazu digitalnog znanja, koja će se redovno ažurirati i proširivati novim trendovima i tehnologijama u digitalnoj industriji kako se one razvijaju.

Digitalni vodič je u potpunosti besplatan za sve klijente Zabe, a dostupan je svim klijentima koji ga mogu zatražiti kod svojih poduzetničkih bankara.

Više informacija o vodiču saznajte na sljedećem linku: http://digitalnivodic.hr/pdf/digitalni-vodic-hr.pdf

Share this article

„Manager“ je međunarodni studentski poslovni list osnovan početkom svibnja 1995. godine kao jedan od glavnih projekata Hrvatske studentske asocijacije (HSA). Već više od 20 godina dokaz je odlične suradnje s interesnim skupinama i širenje mreže mladih, ambicioznih ljudi.

Facebook Comments