22 godine star Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata danas je saborskim izglasavanjem zamijenjen Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Zakon je izglasan sa 85 glasova za, 32 protiv i 2 suzdržana te je time usvojen na 9. sjednici Hrvatskog sabora te će stupiti na snagu osam dana nakon objave u Narodnim novinama. O neadekvatnoj regulaciji studentskog rada i nužnom uvođenju mehanizama kontrole govorilo se dugo, a procedura donošenja ovog Zakona traje već godinu i deset mjeseci.

Ovim Zakonom uređuju se prava i obveze izvođača, posrednika i naručitelja posla te se radi o prvom zakonu kojim se regulira institut studentskog rada. Usvajanjem ovog zakona minimalna satnica bit će ujednačena na državnoj razini, što znači da će od stupanja Zakona na snagu minimalna studentska satnica iznositi 21,49 kn.

Studentski je rad do sada bio područje “sivih zona” s brojnim neregularnostima, prodajom studentskih ugovora i rada na tuđe ime, potplaćivanjem i neplaćenim prekovremenim satima. Danas izglasani Zakon donosi brojne promjene kojima bi se studentima trebala poboljšati kvaliteta uvjeta rada. Zakon omogućava studentski rad izvanrednim studentima koji nisu u radnom odnosu, a posredstvo pri zapošljavanju moći će obavljati i visoka učilišta. Sustav će se digitalizirati i centralizirati, što je velika razlika u odnosu na dosadašnji decentralizirani sustav, gdje je svaki studentski servis u svakom gradu donosio svoju minimalnu satnicu.

Novom regulativom zaštićuje se studente od neisplate naknada te će studentski centri moći provoditi kontrolu datuma isplata, auvodi se i poseban inspekcijski nadzor pa bi se plaće trebale isplaćivati 15 dana nakon završetka rada. Do sada studenti nisu imali zakonsko pravo tražiti 50 posto veću naknadu za noćni rad ili rad blagdanom, no od sada će to morati biti praksa, jednako kao i plaćeni dnevni odmor za studenta radnika. Studenti sada imaju pravo i na naknadu putnih troškova i naknadu za topli obrok. Također, ovim Zakonom jasno su definirane obveze i prava naručitelja posla, izvođača te posrednika, a definirani su i iznosi kazni ako dođe do kršenja Zakona.

Share this article

Facebook Comments