Dijeli nas još mjesec dana od sveučilišnog događaja godine – izbora za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Svoje kandidature krajem prosinca podnijeli su aktualni rektor Damir Boras i njegov jedini protukandidat, profesor PMF-a te član Senata Damir Bakić.

Na Sveučilištu su se održale sjednice Vijeća društveno-humanističkog područja te Vijeća prirodoslovnoga područja, na kojima su kandidati za rektora – aktualni rektor Damir Boras te njegov protukandidat Damir Bakić, tražili podršku za vlastite kandidature. Naime, prijedlog za izbor rektora, na temelju podnesene kandidature, može dati jedno ili više senatskih vijeća područja ili najmanje tri vijeća sastavnica Sveučilišta.

Vijeće prirodoslovnoga područja podržalo je Damira Bakića kao kandidata za rektora. Od 30 članova Vijeća, sjednici je prisustvovalo njih 25. 24 člana tajnim su se glasovanjem izjasnila ZA podršku Vijeća prirodoslovnog područja Bakićevoj kandidaturi, a jedan član bio je PROTIV podrške. Time je Bakić dobio podršku prirodoslovnog vijeća za svoju kandidaturu. Prema statutarnim propisima, za valjanu kandidaturu dovoljna mu je podrška samo jednog vijeća te su time ispunjeni svi uvjeti za službenu kandidaturu.

Aktualni rektor Damir Boras podršku je zatražio od svog matičnog Vijeća društveno-humanističkog područja (DHV). Ovo senatsko vijeće broji ukupno 96 članova, od kojih je na sjednici bilo prisutno njih 81. Nakon što je kandidat i aktualni rektor predstavio program, članovi Vijeća pristupili su tajnom glasovanju. 57 članova glasovalo je ZA podršku DHV-a Borasu, 22 je bilo PROTIV, a 2 su listića bila nevažeća. Borasu je, također, za valjanu kandidaturu dovoljna podrška samo jednog vijeća područja te je tako i on službeni kandidat za rektora.

Novi „stari“ rektor?

Aktualnom rektoru je na prijedlog Učiteljskog fakulteta, na kojem je zaposlen na 10% radnog vremena, produljen radni odnos do 30. rujna 2022. godine. Međutim, to je neobična praksa s obzirom na to da mu je tijekom 2017. radni odnos prvo produljen do 30. rujna 2019. godine. Novim produljenjem do 2022. godine, Borasu je omogućeno da u slučaju pobjede na izborima, u cijelosti odradi drugi rektorski mandat (koji ističe 30. rujna 2022.).

Izbori za rektora održavaju se 23. veljače ove godine na izbornoj sjednici Senata Sveučilišta.

Share this article

Facebook Comments