Nova izazovna sezona HTZ-a je pred vratima, a kako se naši subjekti pripremaju za ovogodišnji program, saznat ćete u nastavku. Ako vam je HTZ upao u oči i asocirao vas na pjevanje, moram vam reći da ste malo pogriješili tematiku jer ćete nastaviti čitati o pripremama Hrvatske turističke zajednice za 2018. godinu.

Ove će godine Hrvatska turistička zajednica dodjeljivati bespovratna sredstva putem programa potpora s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranje prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.
Projekti, inicijative i događanja kojima će se odobriti potpora odabrat će se sukladno razrađenim kriterijima, dok će odluku o izboru i visini potpora donijeti Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na prijedlog sukladnog Povjerenstva. Potpore će se dodjeljivati programima iz četiri kategorije.

Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2018. godini

Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora koje su sukladne Uredbi Europske komisije u 2018. godini uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti/de minimis potpora. Male se potpore dodjeljuju poduzetnicima za sufinanciranje njihovih projekata i turističkih proizvoda u iznosu do najviše 200 000 eura po korisniku u kunskoj protuvrijednosti .

Na temelju ovog Programa, Hrvatska turistička zajednica će u 2018. godini raspisati Javne pozive za sljedeće mjere:

  1. Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
  2. Potpore događanjima,
  3. Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija.

Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima. Da bi projekti ostvarili uvjete za potporu, moraju pridonositi slijedećim ciljevima kao što su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista, izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja, izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture, razvoj turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista, razvoj gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima.

Potporu programima DMK

Potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini ostvarivati će se u obliku bespovratnih sredstava za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa. Ciljevi koje takvi proizvodi trebaju ispunjavati su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske, obogaćivanje turističke ponude, razvoj  inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu, stvaranje prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te tržišna valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.

Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

U smislu ovog Javnog poziva, Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima uzima u obzir razvrstavanje jedinica lokalne samouprave te se po njima dijele potpore. Sredstva potpore odobravaju će se za sljedeće:

  1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista
  2. Edukaciju
  3. Razvoj, obnovu i unapređenje javne turističke infrastrukture.

Ako još uvijek čitate i dobili ste ideje za svoj sadašnji, potencijalni ili prijateljev turistički proizvod, nadam se da će vam one pomoći da se i bez pjevanja pripremite za novu sezonu HTZ-a. 🙂

 

Share this article

Ivana Vnučec studentica je četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Voli poeziju, cvijeće i životinje. Najviše ovce, za čiju se reputaciju pametnih životinja bori kako uživo, tako i na društvenim mrežama. Ljubav prema pisanju odlučila je integrirati u vrijedan tim časopisa Manager.

Facebook Comments