U utorak 31. siječnja 2017. godine u prostorijama Ekonomskog fakultetu u Zagrebu održano je Fakultetsko vijeće Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem je doneseno nekoliko bitnih odluka za studente.

1. Ukidaju se prijavnice za 8. put polaganja i plaćanje od 300 kuna za izlazak na ispit
2. Usvojen je Pravilnik o studiranju u kojem je prihvaćena većina prijedloga Studentskog zbora
3. Ukidaju se prijavnice kao evidencija ispita

Neće više biti papirnatih prijavnica u dosjeima studenata što će skratiti proces sravnjenja indeksa jer studenti više neće morati duplikate prijavnica prikupljati izravno od pojedinih profesora. Ova odluka stupa na snagu od zimskih rokova u siječnju i veljači 2017. godine. Prijavnice će se od sada koristiti samo za izvanredne rokove (koji su se do sada održavali svake godine u travnju i prosincu). Kod osmog polaganja ispita, studenti će morati potpisati izjavu o tome da su svjesni toga da, ako ne polože ispit iz osmog pokušaja, gube pravo studiranja.

Donesene su i odluke koje se tiču direktno studenata koji nisu položili ispit na preddiplomskom studiju pa su prebačeni su na integrirani studij. Najkasnije četiri dana prije izlaska na ispit (ne računajući dan održavanja ispita) trebaju se javiti tajnici katedre na kojoj polažu ispit. Naime, ako zakasne, ne mogu naknadno prijaviti ispit te tako gube rok.

„Početkom ove akademske godine krenuo je proces informatizacije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i u sklopu njega ove ‘sporne’ prijavnice su ukinute. Moram pohvaliti suradnju Studentskog zbora i Uprave fakulteta te brzinu rješavanja svih sporova. Studentski standard je jako bitno pitanje i mi ćemo ga kao studentski predstavnici uvijek štititi“, za Manager je izjavio Luka Buntić, predsjednik studentskog zbora Ekonomskog fakulteta.

Share this article

Lucija Markić ima 22 godine i studentica je treće i četvrte godine Poslovne ekonomije EFZG-a. Nema previše slobodnog vremena, ali kad bi ga imala provodila bi ga gledajući filmove. Iskreno uživa pisati članke za Manager, a kad ne volontira radi na garderobi jednog poznatog zagrebačkog noćnog kluba i sretno je zaljubljena.

Facebook Comments