O nama

„Manager“ je međunarodni studentski poslovni list osnovan početkom svibnja 1995. godine kao jedan od glavnih projekata udruge Hrvatska studentska asocijacija (HSA). Izlazi redovno na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od godine osnutka i postaje sve popularniji kako među studentima, tako i među profesorima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Razlog osnivanja „Managera“ je prije svega informiranje studenata o gospodarskom životu, događanjima na fakultetu i zabavnoj strani studiranja, ali i mogućnost da se studenti upoznaju s radom stvaranja kompetentnoga lista. Glavna osobina „Managera“ je njegova duga tradicija izdavanja tijekom koje su ga uređivali i za njega pisali nekoć ambiciozni studenti, a danas uspješni poslovni ljudi.

Prvi broj studentskog lista Manager


„Manager“ se sastoji od tri rubrike: Business, University i Lounge.

Rubrika “Business” prati događaje i vijesti o gospodarskom životu u zemlji i inozemstvu, osvrte na poslovanja poduzeća i praćenje poslovanja u odnosu na prethodnu godinu, predstavljanje poslovanja poduzeća te intervjue s njihovim predstavnicima.

Rubrika “Lounge” čini zabavni i opušteniji dio „Managera“ što znači da prati zabavne sadržaje zanimljive studentima – od koncerata, izložbi i kino projekcija, sve do koncerata, druženja i studentskih putovanja.

Rubrika “University” prati zbivanja na fakultetu, važne studentske vijesti, studentski život te raznolik spektar studentskih problema i nedoumica kao što su studiranje u inozemstvu i studentski krediti. U ovoj rubrici predstavljaju se projeki i inovacije drugih udruga s kojima Manager, ali i HSA surađuju.

Jubilarni 90. broj studentskog poslovnog lista Manager

 

Naklada časopisa više od 1500 primjeraka te se financira isključivo od sponzorskih uplata i donacija o kojima ovisi izdavanje, a kako je Hrvatska studentska asocijacija (HSA) neprofitna udruga neprofitna, list se besplatno dijeli na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i drugim lokacijama u gradu.

„Manager“ predstavlja motiviranu studentsku populaciju koja generacijama svojim radom održava, gradi i konstantno radi na napretku i poboljšanju časopisa. Kroz brojne promjene prolazi od svibnja 1995. godine do danas. Zbog nekadašnjih padova popraćenih još većim uzletima, prerastao u jedan od najvećih i najčitanijih studentski listova u Zagrebu koji je svakom čitatelju nudio kvalitetne članke iz ekonomske sfere, napisane na profesionalnoj razini. Časopis uređuju isključivo studenti bez pomoći profesora, kao što i sami studenti pronalaze financijska sredstva za izdavanje broja. Časopis ima i redovno ažuriranu internetsku stranicu na kojoj se nalazite, sve kako bi svi zainteresirani bili u mogućnosti pratiti zbivanja i najave članaka u tiskanom broju.

Osim duge tradicije koju „Manager“ namjerava nastaviti i produžiti, časopis čeka budućnost u obliku novih poboljšanja i inovacija, nastavak i povećanje suradnje s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, nastavak odlične suradnje sa sponzorima i interesnim skupinama, povećanje tiraže i najbitnije, širenje suradničke mreže mladih, ambicioznih i poduzetnih ljudi.