Kvantno računalo je bilo kakav uređaj za računanje koji izravno koristi različite kvantnomehaničke fenomene, kao što su superpozicija i povezanost, kako bi obavile operacije nad podacima. Kvantno računalstvo donijet će cijeli niz promjena u tehnološkom smislu, no problem je pitanje sigurnosti. Ta računala će biti toliko moćna da će bez problema moći probiti kriptirane podatke u svega nekoliko sekundi. Stoga postoji mogućnost da se svaka kriptovaluta nađe u opasnosti.

Napredak po pitanju kvantnog računalstva trebao bi se zbiti kroz narednih pet godina. Dakle, vrijeme je polako pronaći nove metode zaštite, koje će biti neprobojne ili teško probojne za ta napredna računala i sustave budućnosti.

Razlog za tako nešto leži u silnoj moći kvantnih računala. Inače, kvantna su računala različita od ostalih računala. Kod klasičnih računala postoje dva stanja – 0 ili 1. Kvantna računala mogu napraviti to da se nađu u oba stanja odjednom, a to se zove “qubits” i nitko do tima australskih znanstvenika to nisu uspjeli. Također, kod klasičnh računala podaci se mogu šifrirati u “gornjem” ili “donjem” smjeru, a kvantna računala to mogu u svim smjerovima, što dodatno ubrzava procese.