Erasmus+ program je Europske unije za potporu aktivnostima u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta. Iza njega stoji Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Europska komisija odgovorna je za politike Erasmus+ i nadzire provedbu cjelokupnog programa.

Prijavu možeš podnijeti svome matičnom visokom učilištu po raspisivanju javnog natječaja, koji je za 2019./2020. godinu otvoren do 14. veljače 2019. u 12 sati, a upute za prijavu dostupne su za studente EFZG-a na linku!

Također, prijaviti se može i online putem tako da se prvo registrira na linku. Nakon registracije, ispunjava se prijavni obrazac. Uz prijavni obrazac potrebna je potvrda o broju ECTS bodova i potvrda o znaju stranih jezika. Visoko učilište također je zaduženo za izbor studenata i isplatu financijskih potpora.

Erasmus+ studentima omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta. Važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija.

Osim visokoškolskog obrazovanja, Erasmus+ nudi studentima i stručnu praksu. Studenti mogu obavljati stučnu praksu u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, te na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška i Lihtenštajn.

Jedan od uvjeta je test jezične procjene. Ocjenjuje se onaj jezik koji je službeni na sveučilištu na koje se student prijavljuje. Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS).

Za više informacija studenti EFZG-a mogu se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju.

Facebook Comments