Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-a) koje je bilo otvoreno do 7. travnja 2017. godine. Savjetovanje otvoreno u svrhu informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti u aktivno donošenje prijedloga Zakona u čijem je sklopu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 23. ožujka 2017. održan Okrugli stol na kojemu su sudjelovali članovi Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u, članovi Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, sektorskih vijeća, predstavnici Rektorskoga zbora, Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola, Hrvatskoga studentskog zbora, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ministarstava, agencija, poslodavaca, sindikata i drugi. Nakon pozdravne riječi ministra prof. dr. sc. Pave Barišića i poziva koji je uputio sudionicima Okrugloga stola da daju svoj doprinos konstruktivnoj i argumentiranoj raspravi koja će dovesti do najboljih i društveno korisnih rješenja, raspravu o predloženim rješenjima i pridruživanju razina Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira kvalifikacijama u visokom obrazovanju vodio je državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja doc. dr. sc. Matko Glunčić.

 

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. travnja 2016. godine (Narodne novine broj 41/16), a temeljem prijedloga za ocjenu suglasnosti odredaba Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine broj 22/13), podnesenog od strane Sveučilišta u Zagrebu, ukinuta je odredba članka 8. stavka 1. alineje 8. predmetnog Zakona, u dijelu koji glasi „specijalistički diplomski stručni studij“.

 

Spomenutom odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske predviđen je prestanak važenja ukinutog citiranog dijela odredbe Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine broj 22/13 u daljnjem tekstu: Zakon) na dan 31. prosinca 2016. godine. Stoga je potrebno donijeti zakonsko rješenje kojim će se citirana odredba Zakona u potpunosti usuglasiti s Ustavom Republike Hrvatske, odnosno sa stavovima Ustavnog suda Republike Hrvatske izrečenim u obrazloženju predmetne odluke.

Stavovi izraženi u obrazloženju predmetne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske odnose se na postavljanje stručnog diplomskog specijalističkog studija na istu razinu HKO-a na kojoj su sveučilišni diplomski studiji.

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske navedeno je da specijalistički diplomski stručni studiji i sveučilišni diplomski studiji ne bi trebali biti stavljeni na istu razinu bez uvjetovanja završetka odgovarajućeg razlikovnog sveučilišnog programa za specijalistički diplomski stručni studij, ostavljena je mogućnost predlaganja i drugog mogućeg rješenja kojim će se ukloniti nesuglasje s Ustavom RH.

Prijedlog zakona očituje se u promjeni razina cjelovitih kvalifikacija gdje bi dosadašnju razinu 7.1. – kvalifikacije stečene završetkom diplomskih studija s dvije vrste kvalifikacija i to kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija ili sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih te razinu 7.2 – kvalifikacije stečene završetkom poslijediplomskih specijalističkih studija podijelili na tri razine.  Tako bi razina 7.1 – kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija bila odvojena od  razine 7.2 – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih dok bi razina 7.3 – kvalifikacije stečene završetkom poslijediplomskih specijalističkih studija ostala nepromijenjena.

Peticija protiv uništavanja obrazovnog sustava

Kako bi napravio korak više, jedan je student FER-a (barem tako stoji u potpisu) pokrenuo online peticiju, prikupio više od 1300 potpisa tvrdeći kako ona nije usmjerena protiv studenata stručnih studija. U objašnjenu peticije navodi: “Za izgradnju kvalitetnijeg sustava visokog obrazovanja potrebno je naći cjelovito rješenje problema, a ne  Hrvatskom kvalifikacijskom okviru pristupati parcijalno i pogodujući privatnim interesima. Ako će svi studiji biti jednaki, onda i uvjeti za upis i studiranje na svim studijima moraju biti jednaki. Potrebno je provesti inicijalnu akreditaciju svih visokih učilišta pod jednakim uvjetima te vidjeti koji stručni studiji svojom kvalitetom odskaču te se mogu svrstati u rang sa sveučilišnim i tako pravedno rangirati sve visokoškolske institucije u Hrvatskoj i hrvatskim studentima jasno i transparentno dati do znanja koji studij upisuju i što na njemu mogu očekivati, od znanja do zapošljavanja po završetku studija.” Nadalje, naglašava kako se Agencija za znanost i visoko obrazovanje, sva sveučilišta u RH, Nacionalno vijeće za znanost, Ustavni sud i Hrvatski studentski zbor protive izjednačavanju stručnih i sveučilišnih studija te uz činjenice i fun fact potvrđuje svoje mišljenje i motiv za pokretanjem peticije.

 

Facebook Comments