Impressum

Glavna urednica
Patricia Jarmek
patricia.jarmek@hsa.hr 

Zamjenica glavne urednice
Lara Boljanović
lara.boljanovic@hsa.hr

Novinari

Helena Besednik
helena.besednik@hsa.hr

Ivana Vnučec
ivana.vnucec@hsa.hr

Josipa Tunjić
josipa.tunjic@hsa.hr

Kata Biloš
kata.bilos@hsa.hr

Katarina Radić
katarina.radic@hsa.hr

Klara Sara Ivanišević
klara.ivanisevic@hsa.hr

Lara Lender
lara.lender@hsa.hr 

Lucija Jukić
lucija.jukic@hsa.hr 

Marija Bjelivuk
marija.bjelivuk@hsa.hr

Maša Konenko
masa.konenko@hsa.hr 

Monika Vresk
monika.vresk@hsa.hr