Jedinstveni portal Porezne uprave (ePorezna-JPPU) središnje je mjesto na kojem porezni obveznici mogu pristupiti elektroničkim uslugama Porezne uprave prema načelu One-Stop-Shop. Dostupne usluge uključuju upravljanje podacima poreznog obveznika, zaprimanje akata, podnošenje obrazaca i zahtjeva te mnoge druge usluge.

Putem sustava ePorezna možete na brz i jednostavan način koristiti elektroničke usluge Porezne uprave u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Korištenje aplikacije je sigurno, a tajnost i nepovredivost podataka zajamčena.

Kroz sustav ePorezna porezni obveznici i opunomoćenici poreznog obveznika mogu na efikasan način:

 • upravljati podacima poreznog obveznika,
 • pregledavati porezne i druge podatke u evidenciji Porezne uprave,
 • podnositi obrasce,
 • podnositi zahtjeve,
 • tražiti povrat poreza,
 • tražiti preknjiženje sredstava,
 • tražiti povezivanje nepovezanih uplata JOPPD obrasca,
 • ostvarivati elektroničku komunikaciju s Poreznom upravom s ciljem ispunjenja poreznih obveza,
 • zaprimati akte elektroničkim putem,
 • zaprimati obavijesti i informacije,
 • i drugo.

 

Porezna uprava (PU) proširila je nedavno usluge putem sustava ePorezne te omogućuje podnošenje elektroničkim putem i obrazaca ZPP-DOH i INO-DOH, predviđenih za poseban postupak priznavanja prava pri obračunu godišnjeg poreza na dohodak.

Iz Porezne uprave ističu da su usmjereni na konstantno poboljšavanje usluge namijenjene građanima i poduzetnicima, pri čemu je jedan od prioriteta razvijanje elektroničke komunikacije s obveznicima kako bi što brže i lakše mogli iskoristiti svoja prava ili ispuniti obveze. Stoga je među već dostupnim uslugama u sustav ePorezne uvedena i mogućnost podnošenja ZPP-DOH obrasca, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, odnosno njegovim odredbama koje se odnose na podnošenje godišnje prijave navedenog poreza.

Također, za porezne obveznike koji su dohodak ostvarili u ili iz inozemstva u posebnom postupku uzet će se u obzir podaci iz dostavljenog obrasca INO-DOH, koji je također moguće podnijeti i putem ePorezne, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, ili podataka dostavljenih tijekom godine iz obrazaca JOPPD.

Obrazac INO-DOH potpisuje se elektroničkim potpisom korištenjem digitalnih certifikata izdanih od Financijske agencije (FINA) ili certifikata na elektroničkoj osobnoj iskaznici (AKD), dok se ZPP-DOH može slati s vjerodajnicama sustava NIAS – Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav, minimalne sigurnosne razine 3, kojem se pristupa putem poveznice ili odabirom usluga ePorezne na portalu e-Građani.

Share this article

Facebook Comments